logo cambridge grande


 

 


A tanfolyamjainkra a jelentkezés folyamatos.
Bővebb informáciért és a tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni e-mailen vagy telefonon lehetséges:
Mobil: +36 30 944 5200
Tel: +36 1 361 0248
E-mail: info@exams.hu

 

×

Üzenet

Figyelmeztetés

Weboldalunk használatával (böngészésével) Ön elfogadja a Cookie-k használatát, az EU E-adatvédelemmel kapcsolatos irányelvei szerint.

Megtekintem az E-adatvédelmi dokumentumok irányelveit itt

Ön elutasította a cookie-kat. Ez a döntés visszafordítható:

1. A jelentkezésre vonatkozó szabályok

1.1 A Cambridge ESOL vizsgákat bárki leteheti, korra vagy nemre vonatkozó, illetve faji, nemzetiségi vagy vallási korlátozások nélkül. Bár ezeket a vizsgákat alapvetően olyanok számára tervezik, akiknek az anyanyelve nem az angol nyelv, a vizsgázók anyanyelvére vonatkozó megkötések nincsenek. Bizonyos megkötések azonban léteznek, ezek a következők:

- Vannak olyan vizsgák, amelyek egy adott hónapban egynél több vizsgaidőpontban is meg vannak hirdetve. Az ilyen vizsgáknál a vizsgázók egynél több azonos típusú vizsgára nem jelentkezhetnek.

- A vizsga minden részét a kijelölt vizsgadátum napján kell letenni, nem lehet egyes részeket az egyik vizsgaidőpontban választani, a többi részből pedig egy másik alkalommal vizsgázni.

- Bár a vizsgázók életkorára vonatkozó korlátozások a Cambridge ESOL vizsgák esetében elvileg nincsenek, fontos tudni, hogy a következő vizsgákat egy adott korosztály részére alakították ki. Az erre vonatkozó részletek a www.CambridgeESOL.org egyes vizsgákat bemutató oldalain is megtalálhatók.
PET for Schools 14-15
FCE for Schools 14-15
Young Learners English. 7-12

1.2 A vizsgázók egy vizsgaidőszakon belül egynél több vizsgára is jelentkezhetnek, de kizárólag ha különböző típusú vizsgákról van szó, pl. lehet ugyanabban a vizsgaidőszakban jelentkezni az FCE és a CAE vagy a BEC Preliminary és BEC Vantage vizsgákra, amennyiben a vizsga központ biztosítani tudja a vizsgák megfelelő megszervezését. 1.5 A jelentkezési szabályzat megszegésének kísérlete a jelentkezés érvénytelenítését eredményezheti, a jelentkező részére járó bármiféle pénzvisszatérítés nélkül.

2. A vizsgára való jelentkezés módja

2.1 A vizsgákra való jelentkezés a Cambridge ESOL vizsgák megtartására jogosult hivatalos vizsgaközpontokon keresztül történik. A központok listája megtalálható a www.CambridgeESOL.org honlapon is. A vizsgaközpont az érdeklődő iskoláknak, illetve vizsgázóknak tájékoztatást ad a vizsgaidőpontokról, a jelentkezési határidőkről és a vizsgadíjakról.

2.2 A központok minden vizsgázótótól egy meghatározott vizsgadíjat szednek be a Cambridge ESOL vizsgák lefolytatásáért. A vizsgadíj az egyes régiókban különböző összegű lehet, a vizsgáztatás helyi költségeinek függvényében.

2.3 A vizsgaközpontok döntésétől függ, hogy milyen vizsgákat és melyik vizsgaidőszakokat hirdetik meg. Előfordulhat, hogy a vizsgaközpont nem tud elfogadni egy jelentkezést, mert pl. a kérdéses vizsgát az adott vizsgaidőszakban nem tartják meg, vagy, mert az adott vizsgára regisztrált vizsgázók száma már elérte a központ számára maximálisan vállalható létszámot vagy mert a jelentkezők létszáma nem érte el a Cambridge ESOL vizsgák számára megszabott minimális létszámot.

2.4 Amikor csak módjában áll, a Cambridge ESOL lehetővé kívánja tenni a speciális igényű vizsgázók vizsgájának lebonyolítását (pl. a vizsgázónak járó plusz idő biztosításával vagy a vizsgázó igényeire adaptált tesztanyag alkalmazásával). Az ilyen szolgáltatásokról a hivatalos vizsgaközpontoknál minél korábban érdeklődjünk, mert a speciális igényekre vonatkozó kéréseket a Cambridge ESOL átlagosan 8-12 héttel a vizsgaidőpont előtt kell, hogy megkapja (a határidő attól függ, hogy mi a speciális igény, és milyen vizsgáról van szó). Bizonyos vizsgák esetében ez az időpont akár a vizsga előtti 6 hónappal is lehet.

2.5 A vizsgára való jelentkezéseket a jelentkezési határidő után is el lehet fogadni, ilyenkor a jelentkezők úgynevezett késői jelentkezés miatti pótdíjat (late entry fee) fizetnek. A késői jelentkezések elfogadása azonban a központok vizsgáztatási lehetőségeitől, illetve a kérdéses központ számára rendelkezésre álló vizsgaanyag mennyiségétől függ.

2.6 A jelentkezéseket nem lehet egyik vizsgaidőszakról egy későbbi vizsgaidőszakra, vagy egy másik szintű vizsgára áttenni.

2.7 Ha egy vizsgázó jelentkezését orvosi okok miatt kell lemondani, illetve ha a vizsgázó betegség miatt nem jelenik meg a vizsgán, akkor a központ a vizsgadíjat teljesen vagy részlegesen visszatérítheti, amennyiben a vizsgadíj visszatérítésének kérvényezésével együtt orvosi igazolást is küldenek. Az orvosi igazolásnak meg kell neveznie azt az orvosi indokot, amely miatt a vizsgázónak le kellett mondania a jelentkezését, illetve igazolnia kell, hogy a vizsgázó egészségügyi okból nem volt képes megjelenni a vizsgán. Más okokra hivatkozó vizsgadíj visszatérítési kérelmeket csak rendkívüli esetekben vehetnek figyelembe. Ha a kérelmet jóváhagyják, akkor a jelentkezést törlik, és a vizsgázó nem kap vizsgaeredményt a vizsgáról.

3. A vizsgán való részvétel szabályai

3.1 A központ a vizsgázóknak visszaigazolást küld a jelentkezésről (confirmation of entry), melyben a vizsga helyét és időpontját is közlik a vizsgázóval. A visszaigazolást figyelmesen olvassuk el, és ellenőrizzük, hogy a vizsgázó nevében nincs-e valamilyen elírás. Ha elírás van a névben, akkor a hibát haladéktalanul jelezzük a vizsgaközpont vezetőjének. Ha a vizsgázó a bizonyítványok kinyomtatása után kéri a név-módosítást, akkor ezért díjat számolnak fel. Az eredeti bizonyítvány kiadása után két évvel vagy ennél később beérkező névmódosítási kérelmeket nem tudják elfogadni. Ebben az esetben új bizonyítvány helyett a vizsgázó egy úgynevezett Certifying Statement-ért (az eredményt bizonyító okiratért) folyamodhat.

3.2 Biztonsági okokból a kiadott vizsgaidőpontoktól eltérő időpontra vonatkozó kéréseket általában nem fogadják el. Mégis, ha egy vizsgázó egyértelműen nem képes a tervezett időrend szerint vizsgázni, a központ megkérdezheti a Cambridge ESOL-tól, hogy lehetséges-e a kérdéses teszt(ek) idején változtatni. Az ilyen igényeket Cambridge ESOL legalább egy héttel a tesztek hivatalos időpontja előtt meg kell, hogy kapja. A Cambridge ESOL az erről hozott döntést írásban közli, mely döntés végleges.

3.3 Egyes központok a vizsga lefolytatásának részeként a vizsgázókról a vizsganapon fényképfelvételt készítenek. Azok a központok, amelyek alkalmazzák ezt a szolgáltatást, a vizsgázókat ennek megfelelően tájékoztatják.

3.4 A vizsgázókat a központ megkérheti a Vizsgázói adatlap kitöltésére. Az adatlap olyan információkat szolgáltat, amelyeket a Cambridge ESOL kutatási céljaira használhat fel a vizsgák minőségének javítása érdekében. A vizsgázóktól kapott információkat név nélkül és szigorúan bizalmasan kezelik.

3.5 A vizsgázóktól egy rövid anchor-teszt kitöltését is kérhetik. A tesztből nyert információkat Cambridge a minőségbiztosítási programja részeként használja fel. A vizsgázók anchor-teszt eredménye semmilyen mértékben nem befolyásolja a vizsgaeredményt.

3.6 A vizsga ideje alatti viselkedésre vonatkozó szabályokat és előírásokat a vizsgázó részére kiadott értesítésben (Notice to candidates) írják le. A Központok minden vizsgázónak elküldik ezt az információt. Ha a vizsgázó nem követi az ebben foglalt előírásokat, akkor lehet, hogy a vizsga felügyelők nem engedik, hogy folytassa a vizsgát, illetve a központ a nem megfelelő viselkedést kivizsgáló eljárást indíthat el ellene (Malpractice Procedure). Ennek részletezését lásd a www.CambridgeESOL.org honlapon. Az olyan elfogadhatatlan viselkedést, mint például a valakiről való másolás, minden valószínűség szerint észreveszik a vizsgafelügyelők, de a csalást vagy szabálytalanságot a teszt javítói, illetve a vizsgázók válaszait feldolgozó statisztikai ellenőrzések is kimutathatják. Az a vizsgázó, akiről kiderült, hogy a vizsga szabályzatba ütközően viselkedett, nem kaphat bizonyítványt. A vizsgázónak jogában áll fellebbezni (a fellebbezés a vizsgaközpont vezetőjén keresztül történik) bármely szabályszegési ügyben hozott döntés ellen. A fellebbezés szabályai és lépései a Cambridge ESOL honlapján megtalálhatók. A vizsgázók számára egyértelmű kell, hogy legyen az is, hogy durva és bántó, pl. obszcén vagy rasszista megjegyzések használata a vizsga-dolgozatban elfogadhatatlan és a vizsgázó diszkvalifikálását eredményezheti.

3.7 A Cambridge ESOL vizsgákat szakképzett vizsgáztatók javítják, akiket szigorú képzési és monitorizálási program szerint értékelnek. A szóbeli vizsgáztatók monitorizálási programjának részeként a vizsgáztató bizonyos számú vizsgájáról hangfelvételt készíthetnek. A vizsgázóknak tehát tudniuk kell, hogy elképzelhető, hogy szóbeli vizsgájukról hangfelvétel készül.

3.8 A Cambridge ESOL rendszeresen ellenőrzi a vizsga tartására jogosult központokat, hogy biztosítsa azt, hogy a vizsga lebonyolítása megfelel a szigorú előírásoknak.

3.9 Ha bármi olyan probléma jön közbe, amely befolyásolhatja a vizsgázó teljesítményét a vizsgán, akkor ezt a központnak kell jelenteni a vizsga napján. Ha az eset úgy kívánja, akkor a vizsgaközpont vezetője jelentést ír az ügyről a Cambridge ESOL-nak. Az ilyen esetekben a vizsgázó rendkívüli megítélés alá eshet (ún. Special Consideration-t kaphat), és amennyiben ez indokolt, a vizsgázó jegyeit úgy számolják ki, hogy az említett körülményeket is figyelembe veszik. Ha egy vizsgázónak egy ilyen esetben megadták a rendkívüli megítélés jogát, de a vizsgázó ennek ellenére nem ment át a vizsgán, akkor erről a vizsgaközpontot tájékoztatást kap. A rendkívüli megítélés jogát csak a vizsgaeredmények kiadását megelőzően lehet megadni.

4. A vizsga után

4.1 A vizsga után az eredményeket a lehető leghamarabb kiadják. Bizonyos vizsgáknál az átlag mellett a teszt egyes részeinek eredményét is közlik. Az egyes részekre vonatkozó értékelést azonban nem adnak azoknak a vizsgázóknak, akiknek az eredménye x jelű, azaz a vizsga egy részén nem jelentek meg, vagy ha az eredmény z jelű (az egész vizsgáról hiányoztak, vagy ha az eredmény függőben van (ennek jelölése: Pending).

4.2 Ha egy iskola vagy vizsgázó úgy gondolja, hogy az eredmény hibás, akkor a központ kérheti az eredmény felülvizsgálatát (Results Enquiry). A vizsgaközpont vezetője tájékoztatja a vizsgázót ennek költségeiről és a felülvizsgálati kérelem beadásának határidejéről. Rendkívül ritkán fordul elő, hogy a felülvizsgálati kérelem nyomán megváltozzon az eredmény. Ennek oka, hogy a Cambridge ESOL vizsgákat vagy géppel, vagy képzett javítók által duplán javítják, illetve a vizsgáztatók által javított teszteket csak az igen intenzív képzésen átment vizsgáztatók javíthatják. Minden vizsgáztatót rendszeresen monitorizálnak és a vitatható megoldásokat és határvonalon álló válaszokat a vizsgáztatók többször, bizottság előtt is átnézik és újraértékelik.

4.3 Ha egy iskola vagy vizsgázó nincs megelégedve a felülvizsgálat eredményével, akkor a központ fellebbezést (Appeal) nyújthat be. A vizsgaközpont vezetőjétől kaphatnak tájékoztatást a fellebbezés költségeiről és beadásának határidejéről.

4.4 A felülvizsgálat, illetve a fellebbezés eredményeképpen a jegy lehet az eredetinél jobb vagy rosszabb, illetve változatlan. A felülvizsgálat, illetve a fellebbezés részletes leírását a www.CambridgeESOL.org tartalmazza.

4.5 Fontos megjegyezni, hogy az eredmény felülvizsgálata (az eredmény helyességének megkérdőjelezése) nem azonos a vizsgázói teljesítmény részletes értékelésének igényével (mi volt a gond, hol rontotta el stb.) A vizsgázónak az egyes teszt-részekben nyújtott teljesítményére vonatkozó információ az eredményben foglaltakra korlátozódik. Ennél több információt a vizsgázók, illetve az iskolák vagy a vizsgaközpontok nem kaphatnak. A Cambridge ESOL soha, semmiféle körülmények között nem küldi vissza a vizsgázó vizsgaanyagát. Az eredményről kiadott tájékoztatást a Cambridge ESOL folyamatosan ellenőrzi és továbbfejleszti, hogy az a lehető legpontosabb és leghasznosabb információkat közölje a vizsgázó teljesítményéről, amennyire egy vizsga alapján következtetni lehet erre.

4.6 A Cambridge ESOL esetleg változtathat az eredményeken a bizonyítványok kiadása előtt. Az eredetileg kiadott eredmény megváltozásának oka (bár ez rendkívül ritka) lehet az eredmény felülvizsgálatát követő korrekció, vagy (ami még ritkább), esetleg az, hogy egy adott rész jegyeit a vizsgákat követő rutinszerű minőségbiztosítási ellenőrzési folyamat eredményeként meg kell változtatni.

4.7 A bizonyítványokat (Certificates) azoknak a vizsgázóknak, akik átmentek a vizsgán, a központok közvetítésével küldik ki 3-4 héttel az eredmények közzétételét követően. A Cambridge ESOL bizonyítvány fontos dokumentum, és számos biztonsági elemet tartalmaz, a bizonyítvány hamisításának vagy másolásának megnehezítésére. A bizonyítvány értéke miatt a vizsgaközpont vezetője megkívánhatja a vizsgázóktól, hogy a bizonyítványt személyesen vegyék át és az átvételt aláírásukkal igazolják.

4.8 A Cambridge ESOL a tönkrement bizonyítványokat csak akkor pótolja, ha az eredeti véletlen baleset során rongálódott meg, valamint ha a megrongálódott bizonyítványt visszaküldik Cambridge-nek, illetve ha az eredeti öt évnél nem régebben lett kiadva. Ha ezek a feltételek fennállnak, akkor az új bizonyítvány igénylését az eredeti vizsgahelyen lehet benyújtani, a megfelelő díj befizetése és a személyazonosság igazolása után.

4.9 A bizonyítványokat arra a névre állítják ki, amellyel a vizsgázó a vizsga idejében jelentkezett. Az időközben történt névváltozások miatt nem kérhető új bizonyítvány.

5 Szerzői jog védelme

5.1 A Cambridge ESOL fenntartja magának az összes vizsgafeladat és vizsgaanyag szerzői jogát. A vizsgafeladatokat és vizsgaanyagot a vizsgát követően a vizsgateremből nem vihetik ki a vizsgázók, illetve tilos ezen anyagoknak a Cambridge ESOL előzetes írásbeli engedélye nélküli bármilyen jellegű, egészben vagy részben történő reprodukálása vagy másolása.

5.2 A Cambridge ESOL a vizsgázók, iskolák és vizsgaközpontok számára nem engedélyezi a vizsgázó dolgozatába illetve a vizsga bármely részébe való betekintést.

5.3 A Cambridge ESOL soha nem küldi vissza a vizsgázók munkáit a vizsgázók, iskolák vagy vizsgaközpontok részére.

6 Adatvédelem

6.1 A Cambridge ESOL szabályai és feltételei összhangban vannak az Egyesült Királyságban érvényes adatvédelmi jogszabályokkal, a hivatalos vizsgaközpontoktól pedig megkívánja, hogy a helyi adatvédelmi törvényeknek és személyiségjogi törvényeknek megfelelően járjanak el.

6.2 A Cambridge ESOL vizsgákra jelentkező vizsgázók jelentkezés során megadott adatait elsősorban a vizsga adminisztrációja során használják, illetve az adatokat a Cambridge ESOL minőségbiztosítási, kutatási és fejlesztési programja részeként is felhasználhatja. A vizsgázók vizsgán készített munkáit a vizsgateljesítmény értékelésére használják, illetve a dolgozatok felhasználhatók a Cambridge ESOL minőségbiztosítási, kutatási és fejlesztési programja részeként is. Részletes információk ezzel kapcsolatban is a www.CambridgeESOL.org honlapon találhatók, illetve a Cambridge-től közvetlenül is kaphatunk erre vonatkozó tájékoztatást. A felhasznált anyag lehet írásbeli munka, illetve a szóbeli vizsgán készített videó vagy hangfelvétel. Az említett anyagokat és adatokat biztonságos helyen tárolják, korlátozott ideig, kivéve azokat, amelyek később szükségesek lehetnek egy vizsgázó eredményének igazolására, ezeket ugyanis határozatlan ideig őrzik meg.

6.3 A vizsgázó teljesítményére vonatkozó információkat annak a hivatalos Cambridge ESOL vizsgaközpontnak küldik ki, amelyen keresztül a vizsgázó jelentkezett, a bizonyítványok elküldhetők az iskoláknak vagy verifikálás céljából más intézménynek is. A vizsgázó vizsga során késztett vizsgamunkáit soha nem küldik vissza a vizsgázónak, az iskoláknak vagy a vizsgaközpontoknak.

6.4 A Cambridge ESOL a vizsgázó engedélye nélkül a vizsgázó személyes adatait a vizsga adminisztrációjához közvetlenül nem tartozó célokra soha nem használja fel, kivéve a már említett kutatási, fejlesztési és minőségbiztosítási célokra való felhasználást.