logo cambridge grande


 

 


A tanfolyamjainkra a jelentkezés folyamatos.
Bővebb informáciért és a tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni e-mailen vagy telefonon lehetséges:
Mobil: +36 30 944 5200
Tel: +36 1 361 0248
E-mail: info@exams.hu

 

×

Üzenet

Figyelmeztetés

Weboldalunk használatával (böngészésével) Ön elfogadja a Cookie-k használatát, az EU E-adatvédelemmel kapcsolatos irányelvei szerint.

Megtekintem az E-adatvédelmi dokumentumok irányelveit itt

Ön elutasította a cookie-kat. Ez a döntés visszafordítható:

Cambridge English: Advanced(CAE) - C1 (felsőfok)

photo mood exam

A Cambridge English: Advanced (CAE) nyelvvizsga-bizonyítvány olyan magas szintű angol nyelvtudást igazol, amelynek segítségével egyetemi szintű kurzusokon vehet részt, hatékonyan kommunikálhat vezetői szinten szakmájában illetve az üzleti életben, és nagymértékű folyékonysággal tudja kifejezni magát.

Szintje: C1 (felsőfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza a CAE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha munkáltatója vagy felsőoktatási intézménye számára akarja bizonyítani, hogy magabiztosan kommunikál angolul, akár összetettebb helyzetekben is.

A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

  • Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli.
  • Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket.
  • A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra.
  • Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.
  • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
  • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
  • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Miből áll a nyelvvizsga?

A CAE vizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, az íráskészség, és a hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CAE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

CAE OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS  ÉS NYELVHELYESSÉG ÍRÁSKÉZSÉG HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD-KÉSZSÉG 
 Rendelkezésre álló idő  1 óra 30 perc 1 óra 30 perc  kb. 40 perc  15 perc (páronként)
 Feladatok száma  8 rész / 56 kérdés 2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)  4 rész / 30 kérdés  4 rész
 Pontok (az összpontszám %-ában)  40% 20%  20%  20%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CAE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
A CAMBRIDGE ENGLISH SKÁLÁN

A BIZONYÍTVÁNY MINŐSÍTÉSE  KER SZINT 
 200 - 210  Grade A  C2*
 193 - 199  Grade B  C1
 180 - 192  Grade C  C1
 160 - 179  Level B2  B2*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CAE nyelvvizsgával?

A CAE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

  • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,  
  • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a CAE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

A VIZSGA NYELVE: angol

A VIZSGA FAJTÁJA: Nemzetközi, egynyelvű, általános angol nyelvvizsga. Hivatalosan az Egyesült Királyság elismert nemzetközi nyelvvizsgája és magyar állami lag akkreditált nyelvvizsga.

KINEK AJÁNLOTT: A vizsgára bárki jelentkezhet, akinek az anyanyelve nem angol.

A VIZSGA SZINTJE: felsőfok, C1

A VIZSGA RÉSZEI: Reading és Use of English /Olvasásértés és az angol nyelv használata/, Writing – Írás készség, Listening – Hallásértés, Speaking - Beszédkészség (a modulok csak egyszerre tehetők le, szét nem választhatók)

VIZSGAIDŐPONTOK: Évente háromszor – március, június és december

JELENTKEZNI A VIZSGÁRA: 8 héttel a vizsga előtt lehet, 8 héten belül is lehet jelentkezni késedelmi díj felszámításával (7.000 és 14.000 Ft)

A VIZSGA MENETE: A Reading és Use of English-re, a Writing-ra és a Listening-re az írásbeli napján, a Speaking-re külön napon kerül sor, általában az írásbelit megelőző, vagy az azt követő héten.
Reading és a Use of English: 1 óra 30 percig tart. 8 részből áll. A vizsgázónak 56 kérdésre kell válaszolnia. Körülbelül 3000 -3500 szó ismerete szükséges ezen a szinten. Három feladattípus fordulhat elő: párosítás, a több közül egy jó/rossz válasz kiválasztása, szöveg kiegészítés hiányzó mondatokkal/paragrafusokkal.
Writing: 1 óra 30 percig tart. A vizsgázónak 220-260 szavas esszét kell írnia. Az első rész kötelező, de a második részben a három közül csak egy feladatot kell megoldani.
Listening: kb 45 percig tart. A vizsgázónak a szövegek lényegét kell megérteniük, azonosítani kell a szövegkörnyezetet, a beszélő hangulatát, illetve egyes feladatoknál (jegyzet kiegészítős) specifikus információkat is „ki kell hallani” a szövegből.. A szövegek lehetnek rádió közvetítések, interjúk, beszédek, reklámok stb. A vizsgázónak 30-35 kérdésre kell válaszolnia. A feladatok lehetnek: mondat kiegészítés, párosítás, az egy jó/rossz válasz kiválasztása stb.
Speaking: kb 15 percig tart. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt. Először a két jelölt külön-külön beszél a vizsgáztatóval és válaszolnak a kérdésekre pl. karrier, érdeklődési kör stb. témákban. A második részben egy adott témát a vizsgázóknak hosszabban és összefüggően ki kell fejtenie képek segítségével. A harmadik részben a két jelölt egymással is beszél, kérdezhetnek és válaszolnak, illetve egy adott feladatot, problémát közösen oldanak meg szintén valamilyen vizuális segítség alapján. A negyedik részben pedig az előző részben felvetett témát tárgyalják a vizsgázók és vizsgáztatók, de itt már elvontabb síkon.

photo mood exam2A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK: segédeszköz, szótár a vizsga egyik részén sem használható, de mivel a vizsga egynyelvű és nincs fordítási feladat, ezért nincs is szükség rá.

PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS: A vizsgázó eredményeinek átlaga számít ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen. A három megfelelt szintet A (kiváló), B(jó), C(megfelelt), a két nem megfelelt szintet D(éppen hogy sikertelen), E(gyenge)–vel jelölik. Ahhoz hogy a vizsgázó elérje a minimum követelményt, vagyis a C határ szintet, átlagban 60%-ot kell teljesítenie, viszont a 40%-os küszöbszintet minden vizsgarészen teljesíteni kell.

A JELENTKEZÉSTŐL A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYIG: Kb 2 hónap. A vizsga letételétől számított 4 héten belül várható az eredmény (már online is megtekinthető saját kóddal), majd az eredmény után kb 4 héttel várható mindkét bizonyítvány.

KÜLÖNBSÉGEK MÁS NYELVVIZSGÁKHOZ KÉPEST: Nemzetközi elismertsége páratlan, a nemzetközi felsőoktatásban és munkavállalásnál megkövetelt nyelvvizsga. Tehát egyszerre lehet belföldön (tovább tanulás, felvételihez plusz pontszám, diploma, nyelvvizsga pótlék stb.) és külföldön is használni honosítás nélkül. A Cambridge Egyetem nyelvvizsgája minőségi garancia a hallgató nyelvtudását illetően.