logo cambridge grande


 

 


A tanfolyamjainkra a jelentkezés folyamatos.
Bővebb informáciért és a tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni e-mailen vagy telefonon lehetséges:
Mobil: +36 30 944 5200
Tel: +36 1 361 0248
E-mail: info@exams.hu

 

×

Üzenet

Figyelmeztetés

Weboldalunk használatával (böngészésével) Ön elfogadja a Cookie-k használatát, az EU E-adatvédelemmel kapcsolatos irányelvei szerint.

Megtekintem az E-adatvédelmi dokumentumok irányelveit itt

Ön elutasította a cookie-kat. Ez a döntés visszafordítható:

Cambridge English: Proficiency (CPE)- C2 (mesterszint/felsőfok)

A Cambridge English: Proficiency nyelvvizsga a Cambridge English által kiadott legmagasabb szintű nyelvi bizonyítványt nyújtja, mely az angol nyelv kivételesen magas szintű elsajátítását igazolja.

Szintje: C2 (’Mesterszint’) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint. A Magyarországon a CPE vizsgával megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintjéről lejjebb olvashat.

Ki válassza a CPE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha felső vezetés szintű kommunikációt elváró szakmai vagy tanulmányi környezetben szeretne tanulni vagy dolgozni, például ha posztgraduális illetve doktori képzésen szeretne részt venni egy angol nyelvű egyetemen.

A C2 szintű (’mesterfokú’) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

  • Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.
  • A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat.
  • Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

Miből áll a nyelvvizsga?

A CPE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, íráskészség, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbeli nyelvvizsgára általában egy másik napon kerül sor. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CPE-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

CPE OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS  ÉS NYELVHELYESSÉG ÍRÁSKÉZSÉG HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD-KÉSZSÉG 
 Rendelkezésre álló idő  1 óra 30 perc 1 óra 30 perc  kb. 40 perc  16 perc (páronként)
 Feladatok száma  7 rész / 53 kérdés 2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)  4 rész / 30 kérdés  3 rész
 Pontok (az összpontszám %-ában)  40% 20%  20%  20%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CPE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
A CAMBRIDGE ENGLISH SKÁLÁN

A BIZONYÍTVÁNY MINŐSÍTÉSE  KER SZINT 
 220 - 230  Grade A  C2
 213 - 219  Grade B  C2
 200 - 212  Grade C  C2
 180 - 199  Level C1  C1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CPE nyelvvizsgával?

A CPE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

Bár a CPE vizsga a KER szerinti C2 nyelvi szint (’Mesterszint’) mérésére és igazolására szolgál, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Magyarországon letehető legmagasabb államilag elismert nyelvvizsgaszint a C1 (felsőfok); az Oktatási Hivatal tehát csak ezen a szinten állíthat ki bizonyítványt, C2 szinten nem. Ezzel a szabályozással kapcsolatban bővebb információt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától kaphat.  

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

  • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,  
  • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Mivel a CPE vizsga C2 nyelvi szintet mér, de az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintje minden esetben csak C1 (felsőfok) lehet, ezért a fenti feltételek teljesülését a CPE vizsga esetében a CAE vizsgánál felsorolt pontszámok elérése biztosíthatja. Azaz: a CPE vizsgán az államilag elismert bizonyítvány megszerzéséhez szükséges megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.