logo cambridge grande


 

 


A tanfolyamjainkra a jelentkezés folyamatos.
Bővebb informáciért és a tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni e-mailen vagy telefonon lehetséges:
Mobil: +36 30 944 5200
Tel: +36 1 361 0248
E-mail: info@exams.hu

 

×

Üzenet

Figyelmeztetés

Weboldalunk használatával (böngészésével) Ön elfogadja a Cookie-k használatát, az EU E-adatvédelemmel kapcsolatos irányelvei szerint.

Megtekintem az E-adatvédelmi dokumentumok irányelveit itt

Ön elutasította a cookie-kat. Ez a döntés visszafordítható:

Cambridge English: First (FCE) és First for Schools (FCEfS) - B2 (középfok)

photo mood exam

A Cambridge English: First (FCE) és a First for Schools (FCEfS) nyelvvizsga-bizonyítvány igazolja, hogy elég jól használja az angolt szóban és írásban ahhoz, hogy angol nyelvterületen tanulhasson vagy dolgozhasson. (A vizsga for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)

Szintje: B2 (középfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza az FCE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha angol nyelv használatát elváró munkahelyre készül vagy angol nyelvterületen szeretne élni, esetleg angol nyelvű egyetemi alapozó felkészítő kurzusra szeretne jelentkezni.

A B2 szintű (középfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

  • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
  • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
  • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Miből áll a nyelvvizsga?

Az FCE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasás és nyelvhelyesség, írás, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English FCE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

FCE / FCEFS  OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS  ÉS NYELVHELYESSÉG ÍRÁSKÉSZSÉG HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD-KÉSZSÉG 
 Rendelkezésre álló idő  1 óra 15 perc 1 óra 20 perc  kb. 40 perc  14 perc (páronként)
 Feladatok száma

 

7 rész / 52 kérdés

 

2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)  4 rész / 30 kérdés  4 rész
 Pontok (az összpontszám %-ában)  40% 20%  20%  20%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

Az FCE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

 

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
A CAMBRIDGE ENGLISH SKÁLÁN

A BIZONYÍTVÁNY MINŐSÍTÉSE  KER SZINT 
 180 - 190  Grade A  C1*
 173 - 179  Grade B  B2
 160 - 172  Grade C  B2
 140 - 159  Level B1  B1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető az FCE nyelvvizsgával?

Az FCE nyelvvizsgával Magyarországon B2 szintű (középfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem.

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

  • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,
  • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, az FCE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 160 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 133 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

A VIZSGA NYELVE: angol

A VIZSGA FAJTÁJA: Nemzetközi, egynyelvű általános angol nyelvvizsga. Hivatalosan az Egyesült Királyság elismert nemzetközi nyelvvizsgája és magyar államilag akkreditált nyelvvizsga.

KINEK AJÁNLOTT: A vizsgára bárki jelentkezhet, akinek az anyanyelve nem angol.

A VIZSGA RÉSZEI: Reading - Use of English: Olvasásértés és az angol nyelv használata, Writing – Írás készség, Listening – Hallásértés, Speaking - Beszéd készség (a modulok csak egyszerre tehetők le, szét nem választhatók)

VIZSGAIDŐPONTOK: a papíralapú vizsgára évente háromszor – március, június és december

JELENTKEZNI A VIZSGÁRA: 8 héttel a vizsga előtt lehet, 8 héten belül is lehet jelentkezni késedelmi díj felszámításával (7.000 és 14.000 Ft)

A VIZSGA MENETE: A Reading-re és Use of English-re, a Writing-ra és a Listening-re az írásbeli napján, a Speaking-re külön napon kerül sor, általában az írásbelit megelőző, vagy az azt követő héten.
Reading és a Use of English: 1 óra 15 percig tart. Hét részből áll. 1. rész: feladatválasztós feladat, 8 kérdés. 2. rész: nyitott teszt, 8 kérdés. 3. rész: szóformálás, 8 kérdés. 4. rész: kulcsszavak megformálása, 6 kérdés. 5. rész: feladatválasztós, 6 kérdés. A 6. rész: beírós, 6 kérdéssel. A 7. rész: összepárosítós feladat, 10 kérdés. A vizsgázónak összesen 52 kérdésre kell válaszolnia. Körülbelül 2000 - 3000 szó ismerete szükséges ezen a szinten.
Writing: 1 óra 20 percig tart. A vizsgázónak 140-190 szavas esszét kell írnia. Az első rész kötelező, de a második részben a három közül csak egy feladatot kell megoldani, 140-190 szóval.
Listening: kb 45 percig tart. A vizsgázónak a szövegek lényegét kell megérteniük, de egyes feladatoknál (jegyzet kiegészítős) specifikus információkat is „ki kell hallani” a szövegből. A szövegek lehetnek rádió közvetítések, interjúk, beszédek, reklámok stb. A vizsgázónak 30 kérdésre kell válaszolnia. A feladatok lehetnek: mondat kiegészítés, párosítás, az egy jó/rossz válasz kiválasztása stb.
Speaking: kb 15 percig tart. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt. Először a két jelölt külön-külön beszél a vizsgáztatóval és válaszolnak a kérdésekre pl. karrier, érdeklődési kör stb témákban. A második részben egy adott témát a vizsgázóknak hosszabban és összefüggően ki kell fejtenie képek segítségével. A harmadik részben a két jelölt egymással is beszél, kérdezhetnek és válaszolnak, illetve egy adott feladatot, problémát közösen oldanak meg szintén valamilyen vizuális segítség alapján. A negyedik részben pedig az előző részben felvetett témát tárgyalják a vizsgázók és vizsgáztatók, de itt már elvontabb síkon.

photo mood exam2A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK: segédeszköz, szótár a vizsga egyik részén sem használható, de mivel a vizsga egynyelvű és nincs fordítási feladat, ezért nincs is szükség rá.

PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS: A vizsgázó eredményeinek átlaga számít ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen. A három megfelelt szintet A (kiváló), B(jó), C(megfelelt), a két nem megfelelt szintet D(éppen hogy sikertelen), E(gyenge) –vel jelölik. Ahhoz hogy a vizsgázó elérje a minimum követelményt, vagyis a C határ szintet, átlagban 60%-ot kell teljesítenie, viszont a 40%-os küszöbszintet minden vizsgarészen teljesíteni kell.

A JELENTKEZÉSTŐL A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYIG: Kb 2 hónap. A vizsga letételétől számított 4 héten belül várható az eredmény (már online is megtekinthető saját kóddal), majd az eredmény után 4 héttel várható a cambridge-i bizonyítvány, és még két héten belül várható a magyar keményfedeles akkreditált bizonyítvány.

KÜLÖNBSÉGEK MÁS NYELVVIZSGÁKHOZ KÉPEST: Nemzetközi elismertsége páratlan, a nemzetközi felsőoktatásban és munkavállalásnál megkövetelt nyelvvizsga. Tehát egyszerre lehet belföldön (továbbtanulás, felvételihez plusz pontszám, diploma, nyelvvizsga pótlék stb.) és külföldön is használni. A Cambridge Egyetem nyelvvizsgája minőségi garancia a hallgató nyelvtudását illetően.