logo cambridge grande


 

 


A tanfolyamjainkra a jelentkezés folyamatos.
Bővebb informáciért és a tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni e-mailen vagy telefonon lehetséges:
Mobil: +36 30 944 5200
Tel: +36 1 361 0248
E-mail: info@exams.hu

 

×

Üzenet

Figyelmeztetés

Weboldalunk használatával (böngészésével) Ön elfogadja a Cookie-k használatát, az EU E-adatvédelemmel kapcsolatos irányelvei szerint.

Megtekintem az E-adatvédelmi dokumentumok irányelveit itt

Ön elutasította a cookie-kat. Ez a döntés visszafordítható:

Cambridge English: Preliminary (PET) és PET for Schools -  B1 (alapfok)

photo mood exam

A Cambridge English: Preliminary (PET) olyan készségeket mér, melyek meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek során van a nyelvtanulóknak szükségük. (A vizsga PET for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)

Szintje: B1 (alapfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza ezt a nyelvvizsgát?

A PET-re készülve fejlődni fog az utazás során vagy munka közben használt angolja.

A B1 szintű (alapfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

  • Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidõ stb. terén.
  • Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történõ utazás során adódik.
  • Egyszerû, összefüggõ szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklõdési körébe tartoznak.

Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különbözõ álláspontokat és terveket.

Miből áll a nyelvvizsga?

A vizsgának három része van. Egy napon zajlik az olvasás, írás és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English PET-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

PET / PETFS  OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS  ÉS ÍRÁSKÉSZSÉG  HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD-KÉSZSÉG 
 Rendelkezésre álló idő  1 óra 30 perc  36 perc (ebből 6 perc a válaszok átvezetésére szolgál)  10-12 perc (páronként)
 Feladatok száma  Olvasás: 5 rész / 35 kérdés

 Írás: 3 rész / 7 kérdés

 4 rész / 25 kérdés  4 rész
 Pontok (az összpontszám %-ában)  50%  25%  25%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A PET vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
A CAMBRIDGE ENGLISH SKÁLÁN

A BIZONYÍTVÁNY MINŐSÍTÉSE  KER SZINT 
 160 - 170  Pass with Distinction  B2*
 153 - 159  Pass with Merit  B1
 140 - 152  Pass  B1
 120 - 139  Level A2  A2*

 * A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a PET nyelvvizsgával?

A PET nyelvvizsgával Magyarországon B1 szintű (alapfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

  • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,  
  • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a PET vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 140 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 115 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

A VIZSGA NYELVE: angol

A VIZSGA FAJTÁJA: Nemzetközi, egynyelvű általános angol nyelvvizsga. Hivatalosan az Egyesült Királyság elismert nemzetközi nyelvvizsgája és magyar állami lag akkreditált nyelvvizsga.

KINEK AJÁNLOTT: A vizsgára bárki jelentkezhet, akinek az anyanyelve nem angol.

A VIZSGA RÉSZEI: Reading – Olvasásértés és Writing – Íráskészség együtt, Listening – Hallásértés, Speaking - Beszédkészség (a modulok csak egyszerre tehetők le, szét nem választhatók)

VIZSGAIDŐPONTOK: Évente háromszor a papíralapú vizsgánál – március, június és december

JELENTKEZNI A VIZSGÁRA: 8 héttel a vizsga előtt lehet, 8 héten belül is lehet jelentkezni késedelmi díj felszámításával (7.000 és 14.000 Ft)

A VIZSGA MENETE: A Reading - Writing ra és a Listening-re az írásbeli napján, a Speaking-re külön napon kerül sor, általában az írásbelit megelőző, vagy az azt követő héten.
Reading & Writing: 1 óra 30 percig tart és összesen 8 feladatból áll. Az első 5 feladat az olvasásértést méri különböző feladattípusok segítségével (pl: 3 és 4 opciós feleletválasztás, Igaz/Hamis állítások, Párosítás stb). A másik három feladat a nyelvhelyességet és az íráskészséget mérik különböző feladattípusok segítségével (pl: mondat transzformáció, irányított rövid üzenet, végül egy hosszabb kb 100 szavas irányított levélírás)
Listening: 30 percig tart. A vizsgázónak a szövegek lényegét kell megérteniük, de egyes feladatoknál (jegyzet kiegészítős) specifikus információkat is „ki kell hallani” a szövegből. A szövegek lehetnek rádió közvetítések, interjúk, beszédek, reklámok stb. A vizsgázónak 25 kérdésre kell válaszolnia. A feladatok lehetnek: mondat kiegészítés, párosítás, az egy jó/rossz válasz kiválasztása, igaz/hamis állítások kiválasztása, több opciós feleletválasztás stb.
Speaking: kb. 10-12 percig tart. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt. Először a két jelölt külön- külön beszél a vizsgáztatóval és válaszolnak a kérdésekre pl. karrier, érdeklődési kör stb témákban. A második részben egy adott témát a vizsgázóknak hosszabban és összefüggően ki kell fejtenie képek segítségével. A harmadik részben a két jelölt egymással is beszél, kérdezhetnek és válaszolnak, illetve egy adott feladatot, problémát közösen oldanak meg szintén valamilyen vizuális segítség alapján. A negyedik részben pedig az előző részben felvetett témát tárgyalják a vizsgázók és vizsgáztatók, de itt már elvontabb síkon.

photo mood exam2A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK: segédeszköz, szótár a vizsga egyik részén sem használható, de mivel a vizsga egynyelvű és nincs fordítási feladat, ezért nincs is szükség rá.

PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS: A vizsgázó eredményeinek átlaga számít ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen. A három megfelelt szintet A (kiváló), B(jó), C(megfelelt), a két nem megfelelt szintet D(éppen hogy sikertelen), E(gyenge) –vel jelölik. Ahhoz hogy a vizsgázó elérje a minimum követelményt, vagyis a C határ szintet, átlagban 70%-ot kell teljesítenie, viszont a 40%-os küszöbszintet minden vizsgarészen teljesíteni kell.

A JELENTKEZÉSTŐL A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYIG: Kb 2 hónap. A vizsga letételétől számított 4 héten belül várható az eredmény (már online is megtekinthető saját kóddal), majd az eredmény után 4 héttel várható a cambridge-i bizonyítvány, és még két héten belül várható a magyar keményfedeles akkreditált bizonyítvány.

KÜLÖNBSÉGEK MÁS NYELVVIZSGÁKHOZ KÉPEST: Nemzetközi elismertsége páratlan, a nemzetközi felsőoktatásban és munkavállalásnál megkövetelt nyelvvizsga. Tehát egyszerre lehet belföldön (tovább tanulás, felvételihez plusz pontszám, diploma, nyelvvizsga pótlék stb.) és külföldön is lehet használni. A Cambridge Egyetem nyelvvizsgája minőségi garancia a hallgató nyelvtudását illetően.